Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon o zbraních a střelivu

Jak už asi všichni víte od 1.1.2003 platí nový zákon o zbraních a střelivu. Uvádím stručný přehled částí a jejich lidské osvětlení, které se přímo dotýkají airsoftu a činností s tím spojených.

1. Nové je rozdělení kategorií zbraní. Airsoftové zbraně spadají podle nového zákona do kategorie D - Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J - §7 písm. e).

 • pozn. toto se defakto týká jen upgradnutných sniperek a předělávaných vzuchovek, nebo jinak postavených či zešlechtěných as zbraní, odpovídá to úsťové rychlosti 950fps resp. 314 m/s. Zatím sem se s tím nesetkal ale takovýto set se konkrétně pro APS prodavá, resp. prodával jelikož jsem ho už nějakou dobu neviděl (pro zájemce stojí 1300$). K vidění a nabídkách inet shopů jsou vcelku běžně tuningové sety pro 550 a 600 fps u kterých je energie střely do 10J, Podobné to je se sety pro AEG M150 a M170, samozřejmě tohoto se týkají další věci co je nutno míti na paměti viz. níže.

-pozn. 2 Jakákoliv zbraň postavená či upgradnutá za použití byť seriově vyráběných dílů (individuelní dovoz z ciziny), ovšem u nás neprodávaných to znamená neatestovaných laicky řečeno, že neprolezly státní zkušebnou pro zbraně a střelivo by se tomuto měla podrobit, bohužel finanční částka za to je to hrozná.

2. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba - §15 odst. (1).


- pozn. Toto je vcelku jasné. Samozřejmě mladším as zbraň koupí rodiče, což je správné ovšem nadále si mladší jedinec stejně co chce. Ovšem na akci za nezletilé podle zákona odpovídá nejstarší na místě, takže na to pozor nevědomky na vás padají možné problémy, proto je dobré pokud máte v týmu mladší členy mít podepsaný nějaký papír seznamující s možným rizikem od rodičů dotyčného, sice nikterak nenahrazuje zbavení se přímé odpovědnosti, ale při případných problémech může předejít komplikacím.

3. Střelba ze zbraně uvedené v §7 písm c) až g) (airsoftové zbraně) nebo ze zbraně uvedené v §7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku - §15 odst.(3).

 • pozn. První část vcelku jednoduchá. Jen poznamenám pokud někdo má vlastní objekt třeba uprostřed města nebo má nějaké přímě sousedy, musí zamezit aby vystřelné v našem případě kuličky neopustily hranice pozemku resp. budovy.


 • pozn2. Hodně nepříjemná a ošemetná věc je v případě úrazu, samozřejmě pokud dojde k "vystřelení oka" při nějakých kravinách na "mrtvolišti" kde se pohybují lidé bez ochranných pomůcek je vina jednoznačně na straně toho kdo vystřelil. V případě, že se toto stane při akci a dotyčný nemá dostatečně chráněné v našem případě nezbytně oči, je to jeho nedbalost. Další věci jako pády do děr, zvrknuté kotníky, zlomeniny atp. nese vždy odpovědnost samotný jedinec, nevztahuje se na úmyslné strkání podrážení atp. (což je jiná kapitola zákonů konkrétně úmyslné ublížení na zdraví v horším případě s trvalými následky, nedej bože následkem smrti). Problém může nastat při vystření oka následkem průstřelu brýlí, pak je na šetření zdali zbraň neporušuje zákonem stanovené limity (zmíněno výše), nebo zdali byla vina na straně poškozeného nedbalostí použití nedostatečné ochrany v tomto případě zraku, toto ovšem už jsou věci přímo týkající následného šetřování, objasňování a dokazování příslušnými orgány pokud k tomuto dojde. Další skutečností je, že každý lékař ošetřující nějaké jasně prokazatelné střelné, bodné či sečné zranění je povinen tuto skutečnost hlásit policii. Připomínám že hráč, který se zapojí do hry bere na sebe vědomě možné následky z toho plynoucí na sebe, pokud není hra nějak organizována. Protože i airsoft má psané pravidla (na našem území by toto měla zaštiťovat CASA), samozřejmě právními kličkami se dá docílit opak, nic jsem nepodepsal, nikdo mě před akcí nic neřekl, nikde žádný řád veřejně napsaný či vyvěšený není. I když psané pravidla jsou, nikde bohužel nejsou zveřejněna, proto co se organizovaných akcí týče, měli by být hráči veřejně před akcí seznámeni "s pravidly, s možným rizikem" a toto stvrdit svým podpisem.


4. Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení - §15 odst. (4).

 • pozn, přeci jen i s replikou se dá vykrást pumpa,trafika, banka.


5. Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup - §15 odst. (5) písm. a).

 • pozn. tz. při přesunech na akce do cílových lokalit noste zbraně v neprůhledných pouzdrech, obalech. Bohužel veřejnosti přístupné místo je až na malé vyjímky takřka vše, a do těch vyjímek zase nemáme přístup my (teď nepočítám k tomu uzpůsobené hřiště). Takže v současné době jsme na pospas milosti, či nemilosti policie či jiných správních orgánů. Doporučuji v cílových lokalitách domluvu resp. svolení místního oddělení policie.


6. Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci - §15 odst. (5) písm. c).

 • pozn. Jasná věc, ne třeba nijak dále komentovat.


7. Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem. Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou ve větě první, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie, který rozhodne o jejím zajištění (§57), o odnětí zbrojního průkazu podle §27 nebo o odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva podle §48 - §56

 • pozn. policie ap. může zbraň zabavit ovšem musí vám dát potvrzení o převzetí a o stavu zbraně. V případě, že se tak stane a policie či jiná instituce ji poškodí máte nárok na náhradu vzniklé škody.


8. Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení - §68 odst.(2).

pozn. hlavně pro Globuse - s tím nalezeným střelivem (BBs) to se nás samo netýká že by se to melo hlásit.


Vzhledem k tomu, že se mi a nejen mě donesly situace (tasení nožů na někoho, střílení na "nehráče" aj.), či jsem četl na netu věci (přepady kamarádů v bytech, přepady aut, či vandalismus), které zrovna nám jako as komunitě neprospívají zmíním ještě zákony toho se dotýkající:

 • trestný čin podle § 231 Omezování osobní svobody, a to tím, že další osobě bez oprávnění bráníte užívat osobní svobody. Trestní sazba podle odstavce 4 je až 10 let.
 • trestný čin podle § 235 vydírání a to tím, že další osobě pod pohrůžkou násilí nebo pod pohrůžkou jiné újmy nutil někoho aby něco opominul nebo trpěl. Zde je podle odst. 3) trestní sazba až 15 let.
 • trestný čin podle § 238 Porušování domovní svobody a to podle odstavce 1) Kdo neoprávněně vnikne do domu nebo bytu nebo tam neoprávněně setrvá bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta.
 • trestný čin podle § 257 Poškozování cizí věci kde podle odst. 3) Odnětí svobody na 2 - 5 let podle odst.3)

s tím souvisí:

 • Zákon číslo 140/1961 Sb. § 209 Poškozování cizích práv, a to tím že: kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl, nebo b)využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta nebo peněžitým trestem odst.2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, vydává-li se při činu za veřejného činitele.
 • Dále bohužel tím, že se dotyčný či skupina (což je ještě horší, bo se to dá považovat za organisovanou skupinu) oblékne do výstrojových součástek policie ČR a Armády ČR, či jiných oficiálních složek působících na území státu (jelikož jsem členy NATO vztahuje se to i na US uniformy atd.), možné jen tehdy jeli zřejmé, že se nejedná o příslušníka těchto sborů, znamená to tedy, že na uniformě nesmí být domovenka v podobě vlaječky, ani žádným jiným způsobem nesmí být označena bojovou nášivkou, odborností či hodností, tímto se můžete dopustit přestupku podle zákona číslo 200. § 21 odst 1)písm. h) kdo úmyslně neoprávněně vystupuje jako veřejný činitel, písm.i) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů.

Samozřejmě je toho ještě mnohem a mnohem více, ale jako hlavní výčet to myslím postačuje. Prosím neberte toto jako buzeraci z mojí strany, je to prostě obecná informace, jak předcházet konfliktům s úřady resp. policií, myslím, že nikdo nestojíme o to, aby nám as utříhli úplně, proto doporučuji akce hlásit na místním oddělení policie, úmyslně neporušovat věci zmíněny výše, oni problém nemají nebo aspoň sem se nimi nikdy v problémové situaci nesetkal, jsou to lidé jako my, mají důležitější starosti, mají nás chránit, proto hlaste akce, pokud nevědí oč jde, vysvětlete, třeba i ukažte, oni tak mají radost že je respektujeme. Tím že je nutíte zabývat úmyslnou blbostí jedinců nebo zbytečných frajeřin nevědomky tak snižujete šanci, že jim zbude více času na skutečné a veřejnosti opravdu nebezpečné individua, které můžete potkat i vy resp. oni vás a věřte na ně mnohdy nestačí ani pravá zbraň.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Forex books

(ForexNell, 1. 1. 2021 13:22)

Forex валютасының конверсиясы. https://kz.forex-is.com

Rassismus-Skandal an Berliner Rossmann-Kasse

(MoonCoyote, 19. 6. 2020 12:19)

Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum

Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.”
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse

Нашел обширную инфу

(JimmyLaW, 15. 5. 2019 9:38)

Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел класную информацию: https://zen.yandex.ru/media/poznavatelnoe/10-neojidannyh-nahodok-nashli-180-000-evro-v-bosonojkah-zoloto-mersedesy-3-motocikla-i-xbox-5cc09add0960c900b4e62964

POMOC xd

(Radek, 4. 5. 2019 14:53)

Zdar, chci se zeptat kdybych u sebe mel v batohu Glock 18c a v samotne zbrani bych mel pojistku a zásobník bych mel vyndaný mužu to nosit volne po veřejnosti a v přpade ohrožení mé osoby jestli mužu vytahnout zbran? Dikec

POPROSÍM O RADU

(Ivan, 2. 2. 2019 17:18)

Mám 15 Chcel by som si zahrať AIRSOFT s kamarátmi (14-16 rokov) nevieme KDE ? A čo by sme mali spraviť aby sme to hrali LEGÁLNE ?

Re: POPROSÍM O RADU

(Lo, 8. 2. 2019 10:08)

Doporučuji slevomat, je tam spousta dobře (offi) organizovaných akci AS

order discount Roxithromycin 25 mg

(Goadolek, 9. 12. 2018 12:31)

dotaz

(NIrideGHT, 5. 8. 2018 0:19)

Zdravim, jsem plnoletý, do města s klukama chodime často, kdyz by se naskytli problemy , ze by nas chtel nekdo napadnout a ja na nej vytahnu svoji airsoftku ( na zastrašení ) popřípadě ho střelim, může na me zavolat policii nebo podat trestný oznámení ?

Dobrý den

(Petr Obeth, 16. 10. 2016 10:57)

Jaká airsoftová zbraň se může držet v ruce když mi je 11

Re: Dobrý den

(Nikdo, 23. 11. 2016 22:08)

Žádná... Každá airsoftová zbraň je kategorie D což znamená - použití pod dohledem zákoného zástupce a prodej od 18 let

11 let

(Owenerko, 21. 6. 2018 12:04)

Nerf například

Nošení zbraně

(Dominik, 7. 2. 2018 15:46)

Dobry den, chtel bych se zeptat jestli je trestne když z nepruhledneho obalu čouhá pažba a popř. úchyt zbraně (nezapadá do kat. D- 130m/s)

Re: Nošení zbraně

(Dominik, 7. 2. 2018 15:51)

Oprava: zapadá špatně jsem pochopil text

Re: Nošení zbraně

(Radek Luňáček, 29. 5. 2018 14:32)

když to má nad 100m/s tak to spadá do kategorie D a když to není viditelný tak je to v pohodě

Dobrý sen

(Peter, 13. 11. 2017 19:58)

Mám 19 rokov a chcem si kúpiť airsoftovu zbran potrebujem k tomu zbrojný pas ?

Re: Dobrý sen

(Radek Luňáček, 29. 5. 2018 14:31)

ne nepotřebuješ, jelikož si plnoletý tak nemusíš mít zbrojní pas

Plnoletost

(Zdeněk, 23. 2. 2018 20:22)

Dobrý den. Chtěl bych poradit. Chodím občas hrát s kamarádama airsof. Hrajeme v lese za městem na odlehlém místě daleko od cest po kterých by se mohly procházet lidé. Zbraně máme většinou jenom manuální, na veřejnosti máme zbraně nenabité a nosíme je schované v pouzdrech, hrajeme na místech mimo civilní cesty, a kdykoli projde někdo v blízkosti nás a neví že se na místě airsoft hraje, ihned zbraně zajistíme a počkáme dokud dotyčný člověk neodejde, potom zase hrajeme. Nejstarší z naší party jsem já, je mi 17 let a trápí mě jenom tohle, jediný co asi porušujeme je to že s náma není osoba starší 18 let. Chci se zeptat jestli by policisté, kteří by na nás mohli v lese narazit mohly přehlédnout to že s náma není plnoletá osoba? a kdyby ne, co by následovalo? Předem děkuji za odpověď.

Re: Plnoletost

(Radek Lu´ňáček, 29. 5. 2018 14:30)

hele jedině co ti můžou tak je to že ti je seberou (zabavěj) a potom tě eskortujou na místní oddělení a ty podáš vysvětlení: co jsi tam ělal, kolik ti je , kolik vás tam bylo, zda jestli jstestřílely na civilisty atd.

Hello

(RobertJaf, 14. 4. 2018 11:52)

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(MashaKip, 15. 12. 2017 21:28)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.


1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující »